- Chlum u Blatné - https://www.chlum-blatna.cz -

Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná 1. etapa (OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ)

Viz Obchvat Blatné – Územní řízení [1]