ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 29. 12. 2020 od 20.00.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové opatření
3) Výběrové řízení na posílení vodních zdrojů
4) Pronájem obecního lomu
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 21.12.2020 Sejmuto: