ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  se koná dne 10.12.2020 od 19.00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Pronájem obecního lomu
5) Došlá pošta

Vyvěšeno: 03.12.2020