Ceny vodného a stočného platné od 01.01.2021

  • Vodné ……. 20,39 Kč / m3 bez DPH

  • Stočné ….…. 14,99 Kč / m3 bez DPH