ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 5.  11. 2020 od 19.00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Dotace na rekonstrukci komunikací
5) Posílení vodních zdrojů obce
6) Poptávka pěstebních prací v lese
7) POV 2021
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 29. 10 .2020