Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 3 / 2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dokument byl publikován v sekci Vyhlášky

Tisk Tisk