Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8. 10. 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 8.  10. 2020 od 19.00 se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Lom
5) Obecní vyhlášky
6) Stanovení inventarizační komise
7) Rozpočet obce Chlum na rok 2021
8) Obecní les
9) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace obce Chlum
10) POV 2021
11) Došlá pošta

Vyvěšeno : 29.09.2020 

 

 

Tisk Tisk