ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA dne 16.07.2020 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM:

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Lom
5) Nové vrtané studny CH-3 a CH-4
6) Obecní les
7) Došlá pošta

Vyvěšeno : 08.07.2020