Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14. 5. 2020

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 14. 5. 2020 od 20.00
se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Výsledek auditu za rok 2019
5) Lom
6) Záměr pronájmu pozemků
7) Obecní vyhlášky
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 06.05.2020

 

 

 

 

Tisk Tisk