ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10. 3. 2020 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Obecní les
5) Záměr pronájmu pozemku
p.č. 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/7, 96, 97
– lom Škalí
6) Obecní vyhlášky
7) Výběrové řízení POV
8) Došlá pošta

Vyvěšeno : 03.03.2020