ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 12. 2. 2020 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Pronájem lomu

5) POV 2020

6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 5. 2. 2020