ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 17. 12. 2019 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Pozemkové úpravy

5) Střednědobý výhled rozpočtu SMOOS 2020-23

6) Rozpočet obce Chlum na rok 2020

7) Pronájem lomu

8) POV

9) Došlá pošta

Vyvěšeno : 9. 12. 2019