ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10. 10. 2019 od 19.00 hod.

 

PROGRAM

1) Kontrola usnesení

2) Kontrola měsíčních výpisů

3) Rozpočtové opatření

4) Rozpočet SMOOSu na rok 2020

5) Vyhláška o komunálních odpadech 4/2019

6) Stanovení inventarizační komise

7) Obecní les

8) Cena vodného a stočného na rok 2020

9) Došlá pošta

 

Vyvěšeno : 2. 10. 2019