ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 12. 9. 2019 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Seznámení se zápisem z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2019
4) Došlá pošta

 

Vyvěšeno : 5. 9. 2019