ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 15. 8. 2019 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Obchvat Blatné-přeložka silnice II/173
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 6. 8. 2019