ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 18. 7. 2019 od 20.00 hod.

PROGRAM

1)Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Návrh změny katastrální hranice
5) Pronájem hospody
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 9. 7. 2019