Aktualizace obecně závazných vyhlášek dne 14. 6. 2019

Nové vyhlášky:

  • Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2019, o místním poplatku ze psů
  • Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.2/2019 o místním poplatku ze vstupného
  • Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 3 / 2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Viz sekce 

Tisk Tisk