ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 13. 6. 2019 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Schválení závěrečného účtu obce za 2018
5) Schválení účetní uzávěrky obce za 2018
6) Schválení závěrečného účtu SOB za 2018
7) Schválení závěrečného účtu SMOOS za 2018
8) Lom ve Škalí
9) Došlá pošta

Vyvěšeno : 6. 6. 2019