ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 2. 5. 2019 od 20.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Výběrové řízení na opravu oplocení dětského hřiště
4) Vyhlášky o místních poplatcích
5) Došlá pošta

Vyvěšeno : 24. 4. 2019