ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 11. 4. 2019 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Kontrola hospodaření obce za rok 2018
4) Došlá pošta

Vyvěšeno : 3. 4. 2019