ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 7. 3. 2019 od 19.00 hod.

PROGRAM
1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Program obnovy venkova
4) Vyhláška o poplatcích
5) Místní komunikace do výstavb. zóny pod OÚ
6) Došlá pošta

Vyvěšeno : 26. 2. 2019