ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 20. 9.2018 od 19.00 hod.

PROGRAM
1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Seznámení s rozpočtovými změnami
4) Zrušení vyhlášky o výherních automatech
5) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 13. 9. 2018