ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 14. 6.2018 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Schválení závěrečného účtu
4) Cesta za úřadem
5) Výběrové řízení – stoly a židle na sál KD
6) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 7. 6. 2018