ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 3. 5.2018 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 26.4.2018
Sejmuto: