ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 12. 4.2018 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Seznámení s auditem obce za rok 2017
4) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 4.4.2018
Sejmuto: