ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 15. 3. 2018 od 19.00 hod.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Les – Ing. Krejčíř
4) Pozemkové úpravy
5) NIVA
6) Lom
7) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 8. 3. 2018