- Chlum u Blatné - https://www.chlum-blatna.cz -

Státní pozemkový úřad: Oznámení o vystavení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chlum u Blatné a k.ú Blatná a Bezdědovice

Viz dokument  KoPU_Chlum-Oznameni_vystaveni_navrhu-VERVYHL(1) [1]

Vyvěšeno: 8. 1. 2018