ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 14. 12.2017 od 19.00 hod

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtové opatření
4) Schválení rozpočtu obce Chlum na rok 2018
5) Schválení rozpočtu SMOOSu na rok 2018
6) Schválení rozpočtu SOBu na rok 2018
7) Schválení rozpočtu NIVY na rok 2018
8) Odměňování zastupitelů od 1.1.2018
9) Došlá pošta, různé

 

Vyvěšeno : 7. 12. 2017
Sejmuto: