ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 22. 6.2017 od 19.00 hod.
PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Závěrečný účet za rok 2016
3) Účetní závěrka za rok 2016
4) Došlá pošta, různé
Vyvěšeno : 15.6.2017
Sejmuto: