ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 8. 6.2017 od 19.00 hod.
PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Audit obce za rok 2016
4) Prodej pozemku ve výstavbové zóně
5) Rodáci
6) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 2.6.2017
Sejmuto: