ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 11. 5.2017 od 19.00 hod. 
PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtová změna
4) Rodáci
5) Došlá pošta, různé
Vyvěšeno : 3.5.2017
Sejmuto: