ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 6. 4.2017 od 19.00 hod. 
PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Výběrové řízení – práce v lese
4) Záměr prodeje pozemku
5) Aktualizace programu obnovy venkova
6) Došlá pošta, různé
Vyvěšeno : 30.3.2017
Sejmuto: