- Chlum u Blatné - https://www.chlum-blatna.cz -

Rozhodnutí o umístění stavby – Přeložka silnice II/173 – obchvat Blatná 1. etapa

Viz dokument [1] (formát PDF).