ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

se koná v zasedací místnosti obecního úřadu dne 9. 3. 2017 od 19.00 hod. 

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Rozpočtová změna
4) Les – Ing. Krejčíř
5) Věcná břemena na obecních pozemcích
6) SOB – příspěvek na kontejnery
7) Došlá pošta, různé
Vyvěšeno : 2. 3. 2017
Sejmuto: