ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 9. 2.2017 od 20.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Kontrola měsíčních výpisů
3) Výběrové řízení – etapa 2 a 3
4) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 2.1.2017
Sejmuto: