ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

dne 30. 12.2016 od 18.00 hod. se koná v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM

1) Kontrola usnesení
2) Rozpočtové změny
3) Schválení rozpočtu NIVY na rok 2017
4) Došlá pošta, různé

Vyvěšeno : 20. 12. 2016
Sejmuto: