Vítejte

Vítejte na stránkách obce Chlum nacházející se asi 3km severně od Blatné.

Obec je rozložena na jižním svahu mírného kopce, ve staročeštině chlum, z čehož zřejmě získala název. Obec je zčásti obklopena lesy. O historii pojednává DOKUMENT.

Chlum - historie

Okolí je vhodné pro pěší turistiku a odpočinek. Je zde krásná příroda, zdravé životní prostředí. Pro rekreační sport mají občané i návštěvníci možnost využít hřiště u obecního úřadu s ASB povrchem a vybavením pro volejbal, košíkovou, streetbal a další míčové hry. Dále je možno využívat venkovní stolní tenis a koutek s houpačkami pro menší děti. Další hřiště pro děti je v horní části návsi a u příjezdu k obci je travnatá plocha pro fotbal.

Ekonomika a občanská vybavenost obce

K základnímu občanskému vybavení patří knihovna s informačním střediskem, dvě dětská hřiště, pohostinství, prodejna smíšeného zboží. Knihovna a informační středisko byly zrealizovány v rámci podpory projektu Internetizace knihoven Jihočeského krajeObec má autobusové spojení s Blatnou a okolními obcemi.

Od osamostatnění obce byla snaha zajistit, v rámci možností, další zdroje na financování rozvoje. Například pronájem lesů, pronájem lomu Škalí. Je zpracována územně plánovací dokumentace Regulační plán, což je důležité pro dlouhodobý výhled rozvoje obce. Z finančních prostředků obce a pomocí dotací se podařilo uskutečnit celkovou úpravu návsi, komunikací, zařízení vodárny a vodovodní sítě, posílení el. příkonu instalací druhé trafostanice, otevření výstavbových zón pro výstavbu rodinných domků, dětské hřiště, plynofikace obce a projekt čističky odpadních vod.

V současné době má Chlum asi 182 obyvatel a 65 domů. Orgány obce tvoří devítičlenné zastupitelstvo, jsou zřízeny výbory finanční a kontrolní.

Nejblížší obce jsou Hajany, Bezdědovice, Řečice a Kocelovice. Nejblíže sousedícím městem je Blatná, kam většinou dojíždějí občané za prací a studiem.